Ideja u pokretu

Osnovna djelatnost ID kongresa su poslovi kongresnog servisa.

Tehnička podrška klijentima pri organizaciji kongresa, konferencija, seminara, stručnih skupova i sličnih poslovnih događanja uključuje:
• najam kongresne opreme i sistema (mikrofoni, zvučnici, razglas, pojačala, LCD projektor...)
• najam opreme za simultano prevođenje (kabine, slušalice, mikrofoni...)
• tehnički nadzor
• stručan kadar
• profesionalan pristup

Usluga je zaokružena je kompletnom stručnom i tehničkom podrškom za realizaciju i najzahtjevnijih  događanja. Sve inovativne ideje uključene...